Yazdır

AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ  

Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendislikleri alanlarını kapsayacı bir yaklaşımla düzenlenecek olan İlk Bildiriler Konferansı’nın başlıca temel amaçları;

• Akademik çalışma yapan, henüz yolun başındaki meslektaşları meslek toplumumuza tanıtmak ve yüreklendirmek,
• Genç araştırmacılara ve akademisyenlere, özgün çalışmalarını ve bulgularını duyurabilecekleri bir ortam sağlamak,
• Daha önce bildiri sunmamış araştırmacıların bildiri sunma ve bilimsel değerlendirme süreçleri konularında pratik yaşamalarını sağlamak,
• Genç araştırmacı ve akademisyenlere, bildiri yazımı ve değerlendirmesi konusunda gerçek bir süreçten geçerek eksiklerini görme ve giderme fırsatı sunarken sunuş becerilerini sınama ve geliştirme olanağı yaratmaktır.

 KAPSAM   

İlk Bildiriler Konferansı’nda Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği ana disiplinleri ile bu disiplinlere bağlı alt dallar çerçevesinde araştırma, geliştirme, özgün uygulama ve bu tür sonuçlara ulaşabilecek ön bulguların duyurulduğu özgün bilimsel/teknolojik bildiriler yer alacaktır. Bildiriler; lisans, lisans üstü, doktora gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi endüstri alanında yapılan uygulamalı araştırma-geliştirme çalışmalarını da temel alabilir.

Konferansta sunulması uygun görülen bildirilerin tamamı www.ibk.org.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca bu bildirilerin tam metinleri bildiriler CD’sinde yer alacaktır. Konferansta sözlü olarak sunulan bildiriler daha sonra yayınlanacak Konferans Bildirileri Kitabı’nda yer alacaktır. Bu bildirilerin başarılı bulunanlarından bazıları Elektrik Mühendisleri Odası Bilimsel Dergi’de yayınlanmak üzere önerilebilecektir.

 
 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ