Yazdır

BİLDİRİ FORMATI

İlk Bildiriler Konferansı, Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendislik alanlarında henüz yolun başındaki meslektaşları meslek toplumumuza tanıtmak ve yüreklendirmek, genç AR-GE’cilere, özgün çalışmalarını ve bulgularını duyurabilecekleri bir ortam yaratmak ve sunuş becerilerini sınama ve geliştirme olanağı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Yayın dili Türkçe olup, konferansta yer alacak bildirilerle ilgili yazım kuralları aşağıda verilmektedir.

Bildirilerin basıma hazır tam metni, PDF dosyası olarak, konferansın

http://www.ibk.org.tr/

adresindeki Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden iletilmelidir.

Bilgisayar ortamında iletilmeyen makalelerin hakemlere gönderilmesi ve değerlendirilmesi olanağı yoktur.

Yazım Kuralları:

 • Bildiri sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
 • Toplam bildiri 6 sayfayı geçmemelidir.
 • Sol ve sağ kenarlarda 20 mm, alt kenarlarda 37 mm boşluk bırakılmalıdır.
 • İlk sayfada üst kenar boşluğu 30 mm, diğer sayfalarda 25 mm olmalıdır.
 • Başlık bölümü ve sayfa genişliğindeki şekiller dışında metin 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır.
 • Sütunlar arası 10 mm boşluk bırakılmalıdır.
 • Bildiri metni, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa başlığı ve altlığı boş bırakılmalıdır.
 • Paragraf girintisi kullanılmamalı, satırlar tek aralıklı yazılmalı, paragraf aralarında fazladan bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.
 • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.
 • Metinde kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:
         
                                                             

Başlık

14 Kalın Yalnızca Baş Harfleri Büyük

 

Yazar adları

12 italik

 

Kurum adları

12

 

Özetler

10 italik

 

Alt ve üst simgeler

7

 

Başlıklar

11 Kalın

 

Metin

10

 

 

 • Makale değerlendirme sonuçları, en geç takvimde belirtilen tarihte e-posta ile yazarlara bildirilecektir. Aksi belirtilmedikçe yazışmalarda birinci yazarın adresi kullanılacaktır.

Tüm yazışmalar ve ilişkiler http://www.ibk.org.tr/web sayfasında açılacak olan alanda elektronik ortamda gerçekleştirilecektir..

Yukardaki kurallara uygun olarak hazırlanmış bir örnek bildiri aşağıda Word formatında sunulmaktadır. Örnek bildirinin metninde yukarda belirtilen kurallara ek olarak kimi öneriler de yer almaktadır. Ayrıca bu metin bildiri yazımında şablon olarak ta kullanılabilir. Şablonu indirmek için tıklaıynız.

 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ