Yazdır

KATILMA VE BİLDİRİ KOŞULARI

lk Bildiriler Konferansı'na bildiri göndererek ya da izleyici olarak katılmak ücretsizdir.

Bir bildirinin İlk Bildiriler Konferansında yer alabilmesi için;
• Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması,
• Yazarının daha önce bir bildirisinin yayınlanmamış ya da sunulmamış olması(*)
• Yayınlama hakkının bir kereye özgü olmak üzere TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na verildiğini belirten telif hakkı devri formunun tüm yazarlarca imzalanarak konferans düzenleyicilerine iletilmiş olması gereklidir.

Bildiriye esas olan araştırma ortamının bir koşulu olarak yapılmış sunuşlar ya da raporlar (tez, tez savunması, bitirme ödevi sunuşu, proje raporu, proje sponsorlarına ya da proje ekibine yapılan sunuşlar v.b.) söz konusu bildirinin bu konferansta yer almasına engel değildir.

(*)Birden fazla yazarı olan bildirilerde, ilk yazarın yukardaki “ilk bildiri” koşulunu sağlaması ve bu niteliği sağlayan yazarların bildirinin hazırlanmasına olan toplam katkısının yüzde elliden fazla olması gerekir. Bu durumun saptanabilmesi için telif hakkı devri formunda bu konuda yer alan bölümün uygun biçimde doldurularak tüm yazarlarca imzalanması yeterli olacaktır.

 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ