DÜZENLEME KURULU   

 Dr. Tarık REYHAN – Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ERTAN – ODTÜ
Arş. Gör. Yaser DALVEREN – Atılım Üniversitesi
Arş. Gör. Mert BAYRAKTAR – Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür ERTUĞ – Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Berkan DÜLEK – Hacettepe Üniversitesi
Altan APAR – T.C. AB Bakanlığı
Önder ATALAY – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Selman KURT – T.C. Ekonomi Bakanlığı
Dr. Fazıl KAYTEZ – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Ebubekir MACİT – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Dr. Cemalettin MADEN – T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Mustafa M. DAĞLI – TÜBİTAK
Yasin GÜNGÖR – TEİAŞ
Çetin TEKİN – ASO
Erdoğan ÖKTEM – EMSAD
Hüdaver ATASOY – Gate Elektronik
Erdak BİŞKİN – Gate Elektronik
İbrahim AKSÖZ – EMO
Ebru AKGÜN YALÇIN – EMO Ankara Şubesi
Şakir AYDOĞAN – EMO Ankara Şubesi
Özenç AKDAĞ – EMO Ankara Şubesi
Hüseyin Mert KÜLAHCI – EMO Ankara Şubesi
Alaattin Ali YOLCU – EMO Ankara Şubesi
Bahadır ACAR – EMO Ankara Şubesi
Tufan TEZİŞ – EMO Ankara Şubesi
Cansel ASLAN –EMO Ankara Şubesi
Mehmet Ali KIRAN – EMO Ankara Şubesi
Dr.Onur KOÇAK - Başkent Üniversitesi

 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ