Yazdır

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bir bildirinin İlk Bildiriler Konferansı'nda yer alabilmesi için; Telif Hakkı Devir Formu’nun tüm yazarlarca imzalanarak konferans yetkililerine iletilmiş olması gerekmektedir.

Bu form bildirinin yayınlama hakkının bir kereye özgü olmak üzere TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na verildiğini belirtmekte, bunun dışında kalan tüm fikri mülkiyet haklarının yazarlarda kalmasını güvence altına almakta, bildirinin özgünlüğü, İlk Bildiriler Konferansı’nın özel koşullarının sağlandığı v.b. konuları yazarların beyanına bağlayarak tarafların yetki ve sorumluluk sınırlarını belirlemektedir.

Telif hakkı devri formu bildirinin “Bildiri Yönetim Sistemi”ne yüklenmesiyle birlikte doldurulup tüm yazarlarca imzalanarak, ıslak imzalı kopya konferans iletişim adresine iletilmelidir. Bu koşul yerine getirilmedikçe bildirilerin değerlendirilmesine olanak yoktur.

Telif Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ