SUNUŞ

Günümüz modern insan yaşamında önemli bir yeri olan teknolojik ürünler günden güne gelişim göstermektedir. Bu tür teknolojik ürünlerin gündelik yaşama gelmeden önceki aşamaları, yoğun bir akademik ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışması gerektirmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları da ancak, bu çalışmaları yapabilecek birikimde yetişmiş insan gücü ve bu çalışmaların paylaşıp tartışılabileceği platformlar ile yapılabilir. Bu anlamda, Ülkemizde yapılan araştırma geliştirme çalışmalarını yürüten araştırmacıların sayıca ve nitelik olarak arttırılması kadar, bu çalışmaları ve sonuçlarını tartışma zeminlerinin arttırılması da önemlidir. Elektik Mühendisleri Odası (EMO) meslek odası olarak, üniversite ise bilimsel bilginin üretildiği akademik merkez olarak bu çalışmaları ortaklaşa yürüterek teknolojik ve bilimsel bilgiye sahip olmamızı sağlayacak veya mevcut bilgi birikimini geliştirecek çalışmalara zemin hazırlamak gibi bir görevi varoluşunun önemli bir nedeni olarak kabul etmektedir.

Her yıl üniversitelerimizde ya da çalışma yaşamında genç mühendisler tarafından gerçekleştirilen bilimsel üretimin pek azı yayına dönüşerek pratik değer kazanmaktadır. İlki 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve EMO Ankara Şubesi, ikincisi 2013 yılında Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve EMO Ankara Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İlk Bildiriler Konferansı’nın kurumsallaşması yolunda, üçüncü kez günceli yakalayarak ve yaygınlaşarak yapılması ihtiyacı tespit edilmiştir. İBK 2015, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ ve EMO Ankara Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.

 BİLDİRİ GÖNDERMEK
İÇİN
TIKLAYINIZ
 HAKEM GİRİŞİ
İÇİN TIKLAYINIZ
 DİNLEYİCİ FORMU
İÇİN TIKLAYINIZ